Når vi skal taksere din bolig, trenger vi noen nødvendige dokumenter

  • Forsikringsbevis
  • Offentlige avgifter
  • Ligningsverdi
  • Målebrev
  • Situasjonskart
  • Skjøte/festekontrakt
  • Tegninger (plan og fasade)
  • Evt. tidligere takst
  • Evt. utleiekontrakt

Eiendommer kontrollmåles på stedet. Dersom tegninger ikke foreligger, måles takseringsobjektet opp i henhold til NS 3940:2007 med endringer etter retningslinjene til NITO Takst.

Vi kan påta oss å utføre planskisse av takseringsobjektet etter nærmere avtale.

Takstrapporten vil normalt angi bruttoareal (BTA) og bruksareal (BRA).