Top

Har du planer om å selge bolig?

Det første steget mot et boligsalg er en verditaksering. Denne verditakseringen vil gi deg en markedsmessig verdivurdering av din bolig.

Ta kontakt for mer informasjon om våre tjenester.

Midt-Troms Takst er er uavhengig takstfirma som holder til på Finnsnes.

Våre hovedoppdrag er skaderapporter, samt verdi- og lånetakst av boliger, fritidseiendommer, næringseiendommer og tomter. I tillegg utfører vi tilstandsrapport, skjønn, tegneoppdrag, samt gir byggteknisk rådgivning.

Vi utfører kontrollmålinger av arealer, samt tilbyr opptegning av planskisse over leiligheter, noe som ofte er ønskelig i forbindelse med salg/markedsføring.

Oppdragsgivere er forsikringsselskap, privatpersoner eiendomsmeglere, advokater, banker og andre låneinstitusjoner.

Vi er medlem av

Ring oss

480 21 812